Sammanfattningar av resans olika delar kommer snart. Det vi tänkt sammanfatta är:
Boende
Bil/vägar
Nöjen
Budget